מחירון שיעורים ותרגולים

אנגלית – חטיבת ביניים 375 ₪ לחודש
אנגלית – תיכון לבגרות 375 ₪ לחודש
מתמטיקה – חטיבת ביניים 375 ₪ לחודש
מתמטיקה – תיכון לבגרות 375 ₪ לחודש
פיזיקה - חטיבת ביניים  480 ₪ לחודש
פיזיקה - תיכון לבגרות 480 ₪ לחודש
60 דק' שיעור 
בשבוע
כיתות תרגול בימים א', ב׳, ג׳, ד', ה׳: 17:00-20:00
מחשבים – חטיבת ביניים 480 ₪ לחודש
מחשבים – תיכון לבגרות 480 ₪ לחודש
תרגולים במתמטיקה, אנגלית, פיזיקה, מחשבים ובהרבה מקצועות נוספים
תרגול - ילד הרשום לשיעור 480 ₪ לכרטיסיה
תרגול - ילד שלא רשום לשיעור 790 ₪ לכרטיסיה
כל כרטיסיה מקנה 8 כניסות לתרגולים ללא הגבלת זמן וללא הגבלת תוקף